Fixed port type

Result: 5

GIẢM CHI PHÍ NĂNG LƯỢNG TẠI TÒA NHÀ UNIMED VTRP PHÍA NAM BRAZIL VỚI PHẦN MỀM ELIPSE E3

Giải pháp của Elipse Software giúp giảm một nửa lượng năng lượng tiêu thụ tại tòa nhà rộng 140,000 bộ vuông (1 bộ Anh = 0,3048 […]


Giao thức SNMP cho tự động hóa tòa nhà

Nơi triển khai: Châu Âu Tổng quan Giới thiệu dự án Tự động hóa tòa nhà đang là xu hướng nhằm phục vụ cuộc sống sinh […]


Tối ưu hóa hiệu suất sử dụng năng lượng tại trung tâm dữ liệu

Các trung tâm dữ liệu được triển khai trong nhiều mô hình doanh nghiệp khác nhau với các quy mô, phạm vi và cách thức triển […]


Các ứng dụng trong cơ sở hạ tầng mạng

Thử tưởng tượng: có bao nhiêu thiết bị và hệ thống có thể kết nối và vận hành trong ứng dụng IoT công nghiệp và bằng […]


Nâng cao tính bảo mật cho các hệ thống mạng công nghiệp

Theo xu thế công nghệ hiện nay, hiển nhiên rằng IoT công nghiệp đang ngày càng phát triển, giúp kết nối ngày càng nhiều các thiết […]


backtotop