Fixed port type

Result: 5

Giảm thiểu chi phí xử lý nước tại Nam Brazil với Elipse E3

Giải pháp Elipse Software sử dụng cho Công ty vệ sinh môi trường São Gabriel để kiểm soát các chất hóa học được sử dụng trong xử […]


Ứng dụng các phần mềm Elipse để giảm tổn thất và hiệu quả sử dụng nước tại ÁGUAS GUARIROBA-Brazil

Elipse E3 và Elipse Mobile được công ty phân phối Águas Guariroba triển khai để nâng cao việc phân phối nước sạch và xử lý nước […]


Giảm chi phí hoạt động bằng công tác bảo dưỡng và giảm lượng nước tiêu thụ cho COGERH bằng phần mềm Elipse E3

Elipse Software cung cấp giải pháp góp phần giúp Công ty quản lý tài nguyên nước (COGERH) bỏ việc sử dụng điện thoại để thông báo […]


Ứng dụng phần mềm Elipse E3 điều khiển-giám sát trạm xử lý nước thải ABC-ETEABC, SÃO PAULO

Bài viết này giới thiệu ứng dụng phần mềm Elipse E3 để giám sát trạm xử lý nước thải ABC, đặt tại 3000 AlmiranteDelamare Avenue, Heliópolis, […]


Giám sát và điều khiển hệ thống cung cấp nước và xử lý nước thải tại PORTO ALEGRE (DMAE) với phần mềm Elipse E3

Bài viết này giới thiệu giải pháp được áp dụng của DMAE, nhằm đáp ứng các yêu cầu để cải thiện việc giám sát và điều […]


backtotop