Fixed port type

Result: 45

Vì sao kết nối thiết bị có thể nâng cao chỉ số OEE?

Với nhiều nhà máy, việc kết nối các thiết bị nhằm thu thập những thông tin đáng giá là phương thức  để đạt hiệu suất thiết […]


Mô hình điện toán sương mù cho hệ thống IIoT

Các chuyên gia đã cảnh báo rằng trong một vài năm tới, mô hình điện toán đám mây được triển khai trong nhiều hệ thống IIoT […]


Ba câu hỏi các vận hành viên cần trả lời khi quản lý an ninh hệ thống mạng công nghiệp

Nhiều hệ thống điều khiển công nghiệp (ICS – Industrial Control Systems) đã từng bị cô lập và không kết nối được các  hệ thống mạng IT…


Bốn bước giải quyết các thách thức khi triển khai hệ thống mạng Wi-Fi

 Quy hoạch và triển khai hệ thống mạng Wi-Fi có thể là nhiệm vụ khó khăn đối với hầu hết các vận hành viên. Kỹ sư mạng cần lựa chọn cần thận…


Ứng dụng Modem Oncell mạng GPRS/3G kết nối các thiết bị trên lưới điện phân phối

I. Đặt vấn đề Hiện nay trên lưới điện phân phối từ 35kV trở xuống trong ngành điện được trang bị nhiều chủng loại thiết bị […]


Quy trình SCRUM: Thành công mới trong phát triển phần mềm

Scrum chia dự án thành các vòng lặp phát triển gọi là các sprint. Mỗi sprint thường mất 2- 4 tuần (30 ngày) để hoàn thành. […]


backtotop