Fixed port type

Result: 1

Sử dụng bộ chuyển đổi RS-232/422/485 sang Ethernet xây dựng hệ thống Hồi sức cấp cứu (ICU) hiện đại

Giới thiệu dự án Các đơn vị hồi sức cấp cứu (Intensive Care Units – ICUs*) sử dụng một số lượng lớn thiết bị y tế […]


backtotop