07/01/2022

Thông tin tuyển dụng năm 2022

Thông tin tuyển dụng năm 2022

07/01/2022
Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, sự hài lòng của Khách hàng là mục tiêu phấn đấu, SAFEnergy hiện là […]
21/05/2019

Nhân viên mua hàng

Nhân viên mua hàng

21/05/2019
Mô tả công việc: Tiếp nhận thông tin đầu vào, lập kế hoạch và theo dõi triển khai các HĐ bán hàng, HĐ mua hàng của […]
21/05/2019

Cán bộ kinh doanh dự án

Cán bộ kinh doanh dự án

21/05/2019
Mô tả công việc SAFEnergy hiện nay có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí: Cán bộ kinh doanh làm dự án, tốt nghiệp […]
21/05/2019

Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh

21/05/2019
Mô tả công việc SAFEnergy hiện nay có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí: Nhân viên kinh doanh-bán hàng, Số lượng và thời […]
22/12/2017
HiRes 17

Trưởng phòng kinh doanh dự án

Trưởng phòng kinh doanh dự án

22/12/2017
Mô tả công việc SAFEnergy hiện nay có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí: Trưởng phòng kinh doanh làm dự án, tốt nghiệp […]
22/12/2017
Sales Manager Excellence

Trưởng phòng kinh doanh bán lẻ

Trưởng phòng kinh doanh bán lẻ

22/12/2017
Mô tả công việc SAFEnergy hiện nay có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí: TP. Kinh doanh, tốt nghiệp các Trường đại học […]
22/12/2017
It Employee

Nhân viên IT/ Phần cứng – Mạng

Nhân viên IT/ Phần cứng – Mạng

22/12/2017
Mô tả công việc SAFEnergy hiện nay có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí: Nhân viên IT, tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ […]
06/12/2017
Tuyen Dung Nhan Vien Kinh Doanh Copy

Nhân viên kinh doanh bán lẻ

Nhân viên kinh doanh bán lẻ

06/12/2017
Mô tả công việc SAFEnergy hiện nay có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí: Nhân viên kinh doanh-bán hàng, tốt nghiệp các Trường […]
01/12/2017
Tuyen Dung Nhan Vien Kinh Doanh Starlake Tay Ho Tay

Cán bộ kinh doanh dự án

Cán bộ kinh doanh dự án

01/12/2017
Mô tả công việc SAFEnergy hiện nay có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí: Cán bộ kinh doanh làm dự án, tốt nghiệp […]

backtotop
tuyn-dng-safenergy-i-din-moxa-ti-vit-nam