TSN – Tương lai của công nghệ Ethernet tiêu chuẩn

Mạng nhạy cảm với thời gian (TSN/Time-sensitive networking) được thiết lập để trở thành nền tảng tiếp theo trong sự phát triển của công nghệ Ethernet tiêu chuẩn bằng cách giới thiệu các tính năng như xác định đường truyền dữ liệu, tính thực tế cao, và năng cao khả năng bảo mật. Trong khi TSN ở giữa trung tâm tương lai của công nghiệp Vạn vật kết nối (Industrial Internet of Thing), câu hỏi đặt ra ở đây là, Khi nào công nghệ này sẽ được ứng dụng trong một dự án hay một ứng dụng thực tế. Chuyển từ lý thuyết sang thực tiễn là một phần cuối của câu hỏi “thực tế hóa việc hội tụ giữa OT (Operation technology/Công nghệ vận hành) và IT (Information technology/Công nghệ thông tin). Bước đầu tiên để tiến đến hiện thực hóa nền tảng hội tụ đã được đưa ra trong SPS Expo 2019 tại Nuremberg, nước Đức. MOXA đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong mảng công nghiệp đến từ CC-Link Partner Association (CLPA) và OPC Foundation để chứng minh ứng dụng thực tế trên nền TSN.

Hợp tác chặt chẽ với các công ty trong ngành công nghiệp

Khuôn khổ giải pháp TSN là kết quả của sự hợp tác với những ngành khác trong lĩnh vực công nghiệp và đưa ra một nền tảng mạng thống nhất, nền tảng này hỗ trợ tính năng đánh giá và không đánh giá gói tin truyền trong một mạng hội tụ thực tế. Việc đưa ra chứng minh với Mitsubishi Electric, kịch bản một mạng TSN tích hợp CC-Link IE đưa ra nhiều thuận lợi đa dạng cho các ứng dụng yêu cầu băng thông cao, truyền thông thời gian thực, và mức độ xác định và hiệu suất cao, như việc điều khiển chuyển động.

TSN the future of now

Linh hoạt hơn trong quản lý mạng công nghiệp

Trong cùng một mạng, khung giải pháp TSN cũng đưa ra chuẩn hóa OPC UA trên TSN sự hợp tác với B&N Industrial Automation. Qua việc tích hợp này, khung giải pháp TSN khởi động việc quản lý mạng công nghiệp linh hoạt cùng với chuẩn hóa OPC UA trên TSN cho tất cả các cấp truyền thông, bao gồm khối điều khiển – khối điều khiển và khối điều khiển – trường thiết bị, nó xây dựng nên nền tảng để đạt được sản xuất linh hoạt Plug-and-Produce.

TSN the future of now

Hơn nữa, phần mềm TSN cung cấp bởi các công nghệ acontis GmbH đóng vai trò quan trọng trong việc kết hợp tri tuệ biên vào khung. Phần mềm TSN mở rộng khả năng truyền lên tới tầng ứng dụng khi truyền và nhận dữ liệu từ phần cứng tới thiết bị thông minh, xác định mạng tới các thiết bị vùng biên.

TSN the future of now

Tham gia vào các thử nghiệm khả năng tương tác TSN

Khung giải pháp TSN là kết quả của một cuộc hợp tác lớn giữa MOXA và rất nhiều các công ty trong lĩnh vực công nghiệp. MOXA cũng đã tích cực tham gia vào các thử nghiệm khả năng tương tác TSN quan trọng nhất trên thế giới để giúp đảm bảo rằng công nghệ này ổn định và đáng tin cậy trước khi đưa ra thị trường. Với sự ra đời của khuôn khổ này, MOXA, cùng với các đối tác trong ngành, đang chứng tỏ rằng một cơ sở hạ tầng mạng tự động hóa thực sự thống nhất, có tính linh hoạt cao, hội tụ giữa OT và IT không chỉ là một khái niệm mà đã trở thành một khả năng hiện nay.

Tham khảo bài viết gốc tại: https://www.moxa.com/en/articles/tsn-the-future-is-now-time-sensitive

backtotop
tsn-tng-lai-ca-cng-ngh-ethernet-tiu-chun-safenergy-i-din-moxa-ti-vit-nam