SAFEnergy hợp tác và triển khai công trình xây dựng Trung tâm giám sát và thu thập dữ liệu 20 Trần Nguyên Hãn

Công trình giám sát và thu thập dữ liệu 20 Trần Nguyên Hãn

Dự án triển khai đầu năm 2020

Ngày 22/7/2020, tại Trụ sở 20 Trần Nguyên Hãn, Ông Vũ Anh Phương – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chủ trì cuộc họp về việc chuẩn bị đưa vào vận hành Trung tâm giám sát và thu thập dữ liệu 20 Trần Nguyên Hãn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Tham gia cuộc họp có đại diện các Ban Quản lý đầu tư, Kỹ thuật, Kinh doanh, An toàn, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Ban QLDA Phát triển Điện lực, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc và Công ty cổ phần Dịch vụ và Tự động hóa Năng lượng (SAFEnergy).

Hệ thống hoạt động và giám sát của Trung tâm giám sát và thu thập dữ liệu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Đây là công trình đảm bảo nhiệm vụ: Giám sát, thu thập số liệu tại các trung tâm điều khiển của các công ty Điện lực phục vụ công tác quản lý vận hành lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, quản lý vận hành các Trung tâm điều khiển xa của các Công ty Điện lực; Truy xuất, theo dõi, giám sát tình trạng vận hành đường dây, thiết bị của các Trung tâm điều khiển xa trong quá khứ và theo thời gian thực; Kết nối tín hiệu từ các TBA 110kV từ trung tâm điều khiển xa của công ty Điện lực, A1 về Trung tâm giám sát dữ liệu; Trích xuất báo cáo theo quy định và khi có yêu cầu; Vận hành hệ thống theo phân cấp trên các máy tính, các thiết bị tại phòng vận hành của Trung tâm giám sát như: Operator, Video Wall, TV, Camera…

Sau hơn một tháng SAFEnergy đồng hành cùng Tổng công ty Điện lực miền Bắc lắp đặt và tổ chức vận hành Trung tâm giám sát và thu thập dữ liệu 20 Trần Nguyên Hãn. Trung tâm hiện nay đã đảm bảo đáp ứng các yêu cầu trong công tác quản lý kỹ thuật và vận hành.

Nghiệm thu Trung tâm giám sát và thu thập dữ liệu

SAFEnergy vẫn tiếp tục hỗ trợ cùng Ban Kỹ Thuật lên phương án hoàn thiện các tín hiệu còn thiếu, sai khác từ Trạm biến áp và các TTĐK về Trung tâm giám sát và thu thập dữ liệu 20 Trần Nguyên Hãn.

SAFEnergy cung cấp cho các khách hàng thuộc lĩnh vực  Điện (Nhà máy điện, truyền tải & phân phối điện, điện công nghiệp), Dầu khí, Giao thông, Tự động hóa nhà máy, Hàng hải,…

Ngoài ra SAFEnergy là đại lý chính hãng của MOXA hàng đầu tại Việt Nam cung cấp các bộ chuyển đổi tín hiệu serial sang Ethenet, Switch Ethernet công nghiệp, các cổng giao thức, thiết bị chuyển đổi tín hiệu serial, máy tính công nghiệp, các thiết bị điều khiển từ xa,…

Xem thêm các sản phẩm của SAFEnergy tại đây

backtotop
safenergy-cng-trnh-xy-dng-trung-tm-gim-st-v-thu-thp-d-liu