ANT-WDB-ANF-0407

Ăng ten dual-band omni-directional: 4 dB at 2.4 GHz and 7 dB at 5 GHz

Danh mục:
ANT WDB ANF 0407

Đặc điểm và tính năng

• Độ lợi cao
• Chống nước, đầu nối kiểu N-type
• Gọn nhẹ
• Hỗ trợ gắn trên cột
• Cấp IP65
• Nhiệt độ vận hành từ -40 đến 80 độ C

Sản phẩm có liên quan

AWK-6232-M12, AWK-6222, AWK-5232, AWK-5222, AWK-4131A, AWK-4131-M12, AWK-4121, AWK-3131A, AWK-3131, AWK-3121, AWK-1131A, AWK-1121, AWK-1127, TAP-6226, AWK-5232-M12-RCC, AWK-3131-M12-RCC, AWK-3121-M12-RTG/M12-HP-RTG/SSC-RTG, WDR-3124A

backtotop