Hệ thống kiểm soát nhà máy điện mặt trời.

China Shanghai, solar power plants, photovoltaic panels arranged in a variety of scenes

Ứng dụng: Điện mặt trời

Công nghiệp:  Điện IIoT

Khu vực: Taiwan.

Giới thiệu

-Ngành công nghiệp năng lượng điện hiện đã sẵn sàng cho nguồn năng lượng sạch như năng lượng mặt trời. Các nhà máy năng lượng mặt trời với quy mô tiện ích và với công suất lớn hơn 50MW và khả năng cung cấp điện dư thừa cho lưới điện tiêu dùng trong tương lai, đang được xây dựng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng mặt trời.

Một nhà máy điện quy mô tiện ích có thể bao gồm hàng trăm tới hàng ngàn thiết bị thu thập năng lượng mặt trời. Người vận hành nhà máy cần thu thập và xử lý dữ liệu từ nhiều thiết bị được đặt tại các điểm từ xa để đạt được hiệu suất năng lượng cao.

Yêu cầu hệ thống

  • Máy tính nhúng cấp công nghiệp để theo dõi, giám sát từ xa, thu thập dữ liệu, ghi dữ liệu, chuyển đổi giao thức của dữ liệu biến tần nhằm giám sát hiệu quả của bảng theo dõi năng lượng mặt trời.
  • Tiêu thụ điện năng thấp để tối đa nguồn điện đầu ra của một nhà máy năng lượng mặt trời .
  • Hoạt động đáng tin cậy trong dải nhiệt độ môi trường bên ngoài rộng
  • Giám sát từ xa dựa trên Web về hiệu suất mảng năng lượng mặt trời, tải pin về, dữ liệu về môi trên các ca,r noe
  • Các cảm biến HMI có thể đọc được ánh sáng mặt trời để điều khiển các biến tần.

Why Moxa

  • Các cổng UC-8100-ME-T và UC-5100 IIoT rugged fanless với dải nhiệt độ hoạt động rộng từ 40 đến 70 ° C
  • Nhiều cổng I / O UC-5100 IIoT để kết nối trực tiếp với các cảm biến
  • Giải pháp phần mềm ThingsPro sẵn sàng để thu thập dữ liệu Modbus và chuyển đổi giao thức Modbus sang MQTT
  • Máy tính bảng MPC-2070 HMI 1000-nit sunlight-readable
backtotop