Giải pháp thời gian chính xác cho ứng dụng tự động hóa

Thách thức : Thời gian chính xác cho các ứng dụng tự động hóa nâng cao

 

 

Thách thức : Độ tin cậy cao và yêu cầu bảo mật cho NTP qua các mạng máy tính

Network Time Server NTS 02-G

Multiport Netwwork Time Server NTS 03-G

Thách thức : Hoạt động đồng bộ hóa thời gian mà không bị gián đoạn

Các nhà điều hành hệ thống truyền tải và phân phối ở Australia và New Zealand đã quan sát ảnh hưởng của quá độ đối với các tín hiệu IRIG-B unbalanced điện áp thấp truyền thống, nó dẫn tới việc đồng bộ hóa thời gian bị sai lệch tới các thiết bị kiểm soát và bảo vệ được kết nối trong trường và dẫn tới hoạt động bị gián đoạn.

Giải pháp

TEKRON đã phát triển bộ lặp thời gian bị cô lập đã được cách ly và các đầu vào nổi có thể chuyển đổi từ chế độ cổng quang multi sang chế độ cổng đồng và ngược lại.

Bộ lặp thời gian cô lập cho phép một đồng hồ Tekron với các đầu ra TTL balanced bị cô lập, hoặc các đầu ra cổng quang multi để kết nối tới nhiều bảo vệ và kiểm soát IED, trong khi đó ngăn chặn hình thành các vòng chạm đất, giảm nhẹ chống lại quá độ và được bao gồm điện áp, đảm bảo các quá độ ảnh hưởng tới 1 IED không lan sang các IED khác trong cùng một trường. Hơn nữa phân phối TTL hoặc IRIG-B không điều chế qua sợi quang, bộ lặp thời gian bị cô lập cũng có thể chuyển đổi thành AM IRIG-B cùng lúc. Việc kết hợp các đồng hồ và các bộ lặp thời gian cô lập cũng đơn giản hóa và giảm dây cáp IRIG-B cho phép mở rộng trường IRIG-B trong tương lai với gián đoạn tối thiểu.

 

Isolated Timing Repeater : ITR

Thách thức : Tuân thủ IEEE 1588v2 để hiện đại hóa các năng lượng Grid truyền thống

Hiện đại hóa một năng lượng Grid có thể rất tốn kém và thường yêu cầu nâng cấp thiết bị chủ chốt như là các rơ le bảo vệ. Tùy thuộc vào thiết bị mà không phải tất cả các thiết bị đều hỗ trợ tín hiệu thời gian mới nhất IEEE 1588v2 (PTPv2). Yêu cầu cho tín hiệu mã hóa thời gian trước đây hỗ trợ có nghĩa là người dùng phải cài đặt thêm các máy chủ thời gian hoặc chạy dây cáp dài cho các thiết bị hỗ trợ này.

Giải pháp

Giải pháp này cung cấp sự cách ly giữa các bảng điều khiển, làm giảm đường chạy dây cáp và giảm các chi tiêu nguồn vốn trong trường hợp người dùng cuối cùng phải thay đổi các nhà sản xuất hoặc nâng cấp thiết bị không tuân thủ PTP. Các bộ giải mã tín hiệu giải quyết vấn đề chạy dây cáp dài bằng kết nối trực tiếp vào một tín hiệu thời gian IEEE 1588v2 (PTPv2). Bộ dịch chuyển đổi tín hiệu từ PTP sang IRIG-B, hoặc tới các bộ giải mã thời gian trước đây tương tự.

 

backtotop
thit-b-ng-b-ha-thi-gian-safenergy-i-l-tekron-vit-nam