Giải pháp an ninh mạng cho Trạm biến áp

Video mô phỏng cách thức truyền tải điện tới các nhà máy và hộ gia đình. Đồng thời, bạn có thể sử dụng hệ thống giám sát để hiểu hiệu quả phát điện, phát điện và trạng thái hoạt động của thiết bị. Khi hacker tấn công vào hệ thống trạm biến áp, IPS đóng vai trò quan trọng để tránh sự cố mất điện do hacker tấn công.

Thông qua giám sát đơn giản này, bạn có thể ngay lập tức nắm bắt và duy trì trạng thái của trang web từ xa và giảm tổn thất do thiết bị tắt nguồn

backtotop
gii-php-an-ninh-mng-cho-trm-bin-p-safenergy-i-din-moxa-ti-vit-nam