End to End hay Peer to Peer ?

Phương pháp tính độ trễ kết nối mạng

Giới thiệu chung

Khi sử dụng giao thức thời gian chính xác (PTP), có hai phương pháp để tính toán độ trễ giữa kết nối : cơ chế trì hoãn End to End và cơ chế trì hoãn Peer to Peer. Ở đây đề cập đến việc tính toán độ trễ của tín hiệu thời gian như thế nào? Trước khi đọc bài viết này, chúng tôi khuyên bạn đầu tiên hãy làm quen một số điều cơ bản về cách thức hoạt động PTP.

End to End là gì ?

End to end được hiểu là độ trễ thông qua kết nối được tính toán trực tiếp giữa master và slave. Nó cho phép PTP hoạt động qua các mạng lưới với đồng hồ trong suốt, các bộ chuyển mạch không nhận biết PTP hoặc kết hợp cả hai. Các slave gửi yêu cầu trì hoãn ngược dòng đến master, master phản hồi và tính toán độ trễ của kết nối. Tính toán sau đó được slave áp dụng cho tin nhắn đồng bộ hóa nhận được.

Tại sao sử dụng End to End ?

Lợi ích của phương pháp này mang lại là các nút mạng không cần tuân thủ PTP, nó làm giảm các giới hạn phần cứng mà có thể được sử dụng trong mạng lưới. Khi End to End đo độ trễ giữa master và slave, bất kỳ slave được thêm vào hệ thống bởi các nút mạng đều sẽ được tính. Tuy nhiên, độ chính xác đạt được thông qua cơ chế trì hoãn tuân thủ End to End sẽ không tốt như cấu trúc tương tự tuân thủ cơ chế trì hoãn Peer to Peer với các đồng hồ trong suốt. Chú ý nữa là cơ chế trì hoãn End to End tạo ra lưu lượng mạng lớn hơn khi có nhiều slave trên mạng lưới.

Peer to Peer là gì ?

Peer to Peer hoạt động bằng cách tính toán độ trễ giữa đầu ra của nút ngược dòng tới đầu vào của nút hạ lưu ( ví dụ độ trễ tới dây ) thay vì toàn bộ kết nối cùng một lúc. Khi đồng bộ hóa, tin nhắn yêu cầu và theo dõi được gửi đến được gửi xuống mạng lưới, đỗ trễ được tính toán ở mỗi nút thông qua trường hiệu chỉnh, và các thiết bị hạ lưu bù cho độ trễ xuống tới dây. Sự khác nhau là với các tin nhắn yêu cầu và phản hồi chỉ được gửi giữa hai thiết bị được kết nối và không được sử dụng để tính toán độ trễ giữa các thiết bị đó.

Tại sao sử dụng Peer to Peer ?

Peer to Peer là phương pháp hiệu quả hơn và ít bị tác động bởi sự bất cân xứng trong mạng lưới. Khi nhiều slave cùng có mặt trong một mạng, các gói trễ ngang hàng chỉ được gửi tới nút gần nhất mà không đến tất cả các đường hướng lên tới master. Cuối cùng, nếu mạng đột nhiên thay đổi bởi vì một lỗi hoặc tương tự, thời gian phục hồi sẽ được giảm vì không phải tất cả các tính toán độ trễ đều bị ảnh hưởng.

Profile mỗi phương thức sử dụng

End to End ProfilesPeer to Peer Profiles
Tiêu chuẩn End to EndTiêu chuẩn Peer to Peer
G8265.1 Telecom ProfileC37.238-2011 Power Profile
G8275.1 Telecom ProfileC37.238-2017 Power Profile
61850-9-3 Power Utility

SAFEnergy là đại lý chính hãng của TEKRON cung cấp thiết bị đồng bộ hóa thời gian (GPS), giải pháp tự động hóa công nghiệp.

Xem thêm các sản phẩm của SAFEnergy tại đây

 

backtotop
phng-php-tnh-ton-tr-mng-safenergy-i-l-ca-tekron