Đơn giản hóa cấu hình và quản lý IP với dòng sản phẩm NAT-102

NAT-102-flyer

Quản lý an toàn nhiều địa chỉ IP hơn và đơn giản hơn!

NAT-102-flyer

Với sự phát triển của Internet Vạn vật (Internet Of Things – IOT) và Công nghiệp 4.0, các hệ thống sản xuất đang hướng tới một tương lai nơi tất cả các thiết bị được kết nối liền mạch. Dữ liệu từ tất cả các quy trình sản xuất cần phải có sẵn trong thời gian thực. Điều này có nghĩa là tất cả các hệ thống này cần phải được kết nối với một hệ thống quản lý tập trung. Tuy nhiên, việc tích hợp các thiết bị mạng mới vào cơ sở hạ tầng hiện có là một thách thức lớn. Thực hiện cấu hình IP rất phức tạp và dễ bị lỗi, và các lỗ hổng bảo mật luôn là một mối quan tâm.

Các thiết bị dịch địa chỉ mạng dòng NAT-102  (NAT) của MOXA được thiết kế để đơn giản hóa cấu hình IP của máy trong cơ sở hạ tầng mạng hiện có và cung cấp bảo vệ an ninh mạng cơ bản cho môi trường tự động hóa nhà máy.

Tại sao có dòng NAT-102

NAT-102-flyerDòng NAT-102 có thể giúp bạn như thế nào?

Các thiết bị trên sàn nhà máy thường bị cô lập với Internet. Khi kết nối với một trung tâm điều khiển bên ngoài, việc quản lý địa chỉ IP cho tất cả các thiết bị này có thể là một thách thức do một nhóm nhỏ các địa chỉ IP bên ngoài có thể sử dụng được và các chuyên gia tự động hóa không quen thuộc với cấu hình IP. Do đó, khi thiết kế lại các kết nối mạng cơ sở để quản lý tập trung hoặc khi thêm máy mới, quản trị viên mạng thường gặp phải sự gián đoạn mạng do xung đột địa chỉ IP.

NAT-102-flyer

Bộ tích hợp hệ thống

Việc cấu hình và quản lý địa chỉ IP của các thiết bị riêng lẻ có chiếm nhiều thời gian và tài nguyên không? Thiết lập kiểm soát truy cập mạng có khiến bạn đau đầu không?

Với dòng NAT-102, bạn có thể:

  • Đơn giản hóa quản lý địa chỉ IP mà không cần kiến thức cntt chuyên sâu
  • Thay đổi linh hoạt cấu trúc liên kết mạng hiện có để mở rộng dây chuyền sản xuất
  • Đảm bảo kiểm soát truy cập mạng để ngăn chặn các mối đe dọa an ninh mạng tiềm ẩn

Nhà chế tạo máy

Bạn có dành nhiều thời gian để cấu hình thủ công từng máy trước khi giao cho khách hàng không?

Với dòng NAT-102, bạn có thể:

  • Đơn giản hóa cấu hình IP cho các thiết bị được cài đặt bên trong máy
  • Cho phép khách hàng tích hợp máy móc vào cơ sở hạ tầng hiện trường hiệu quả hơn
  • Cung cấp cho khách hàng kiểm soát truy cập mạng hợp lý

backtotop
n-gin-ha-cu-hnh-v-qun-l-ip-vi-dng-sn-phm-nat-102-safenergy-i-din-moxa-ti-vit-nam