Cùng MOXA chứng kiến công nghệ dự phòng mạng tin cậy

Các công nghệ dự phòng mạng Turbo Ring và Turbo Chain của MOXA cung cấp thời gian khôi phục nhanh ở mức mili giây ngay cả đối với các mạng quy mô lớn. Chứng kiến cách MOXA đạt được thời gian khôi phục nhanh cho 250 bộ managed switch EDS-4000/G4000 Series.

Truy cập trang web sản phẩm của MOXA để tìm hiểu thêm!

backtotop
cng-moxa-chng-kin-cng-ngh-d-phng-mng-tin-cy-safenergy-i-din-moxa-ti-vit-nam