TSN – The Future Is Now

 

Time-sensitive networking (TSN) được thiết lập trở thành tiến bước tiếp theo trong sự phát triển của công nghệ Ethernet tiêu chuẩn bằng việc ra mắt truyền dữ liệu xác định, tăng độ tin cậy và bảo mật nâng cao. Trong khi TSN là trung tâm của Industrial Internet of Things (IIoT) tương lai. Câu hỏi đặt ra là khi nào công nghệ này sẽ được tiến hành trong các ứng dụng thực tế. Đi từ lý thuyết đến thực tế là mảnh ghép cuối cùng để hiện thực hóa hội tụ OT-IT. Bước đầu tiên để hiện thực hóa cơ sở hạ tầng hội tụ đã được thực hiện trong Expo SPS 2019 ở Nuremberg, Đức. Moxa đã làm việc với các đối tác công nghiệp từ CC-Link Partner Association (CLPA) và tổ chức OPC để chứng minh tính thực tế của các ứng dụng tự động hóa dựa trên TSN.

Hợp tác chặt chẽ với các đối tác lớn khác trong ngành

Khung giải pháp TSN là kết quả của việc hợp tác chặt chẽ với các tay chơi lớn khác trong ngành và đưa ra một kết cấu mạng thống nhất hỗ trợ cả truyền gói tin quan trọng và không quan trọng trên một mạng hội thụ thật sự. Sự tham gia chung với Mitsubishi Electric đã cho thấy một kịch bản cấu trúc mạng TSN được tích hợp thiết bị TSN IE CC-Link vào cơ sở hạ tầng của nhiều ứng ứng dụng yêu cầu băng thông cao, truyền dữ liệu thời gian thực, mức độ xác định và hiệu suất cao, như là nhiệm vụ điều khiển chuyển động.

 

Truyền gói tin trọng yếu và thứ yếu thông qua một mạng hội tụ

Tăng tính linh hoạt quản lý mạng công nghiệp

Trong cùng một mạng, khung giải pháp TSN cũng được giới thiệu OPC UA tiêu chuẩn hóa qua TSN với sự hợp tác của B&R Industrial Automation. Thông qua sự tích hợp này, khung giải pháp TSN cho phép quản lý mạng công nghiệp linh hoạt hơn cùng với OPC UA tiêu chuẩn hóa qua TSN, cho phép truyền thông ở tất cả các cấp, bao gồm các thiết bị controller-to-controller và controller-to-field xây dựng nền tảng để đạt mục đích sản xuất linh hoạt plug-and-produce.

 

Truyền thông tin Controller-to-controller và controller-to-device qua một mạng hội tụ

Hơn nữa, phần mềm TSN được cung cấp bởi công nghệ acontis GmbH đóng vai trò như một chìa khóa quan trọng trong việc kết hợp trí thông minh hàng đầu vào trong hệ thống. Phần mềm TSN mở rộng khả năng truyền thời gian thực lên tới lớp ứng dụng khi gửi và nhận dữ liệu từ phần cứng để mang lại sự thông minh, xác định cho các thiết bị cạnh.

 

Phần mềm TSN đóng một vai trò quan trọng trong việc kết hợp sự thông minh mạng cạnh vào trong khung giải pháp TSN

Tham gia vào các thử nghiệm khả năng tương tác TSN

Hệ thống khung giải pháp TSN là kết quả của hợp tác quy mô lớn giữa Moxa và nhiều các tay chơi lớn khác trong ngành. Moxa cũng đã tích cực tham gia vào hầu hết các thử nghiệm khả năng tương tác TSN quan trọng nhất thế giới để đảm bảo công nghệ hoạt động ổn định, đáng tin cậy hướng tới thị trường. Thông qua việc ra mắt hệ thống khung hoạt động này, Moxa cùng với các đối tác chứng tỏ một cơ sở hạ tầng mạng tự động hóa thực sự thống nhất, linh hoạt cao, việc hội tụ IT và OT không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà đã trở thành hiện thực ngày nay.

 

backtotop
cng-ngh-ethernet-tiu-chun-tsn-safenergy-moxa-vit-nam